Visszaküldési politika

IBO s.r.o, Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, ID: 36340073, ÁFA -azonosító: SK2021902267, bejegyezve az ORSR TN  www.IBOHU.hu

Visszaküldési politika

Cikk I

A panasz benyújtásának joga

Ha a vásárolt áruban hiba lép fel, a fogyasztónak joga van panaszt tenni a hiba miatt a fogyasztói adásvételi szerződés megsértése miatt. A panasz helyes elbírálásához szükséges, hogy az igényelt áru tiszta, teljes és megfeleljen a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai elveknek.

Az áru használata során a fogyasztó köteles betartani az általánosan ismert szabályokon kívül a jótállási jegyben vagy az áruk természetes életének megfelelő használati, használati és kezelési utasításban meghatározott, az áru használatára vonatkozó feltételeket is. és nem szabad feltörni a pecséteket, ha az áruk le vannak zárva.

A kőboltban vásárolt áruk a fizetés után a vevő tulajdonát képezik, a vásárlás megegyezett az IBO s.r.o üzleti feltételeivel, és nem lehetséges visszaadni vagy kicserélni. Ez csak az üzletvezető és a cég számviteli osztályának engedélyével lehetséges, és csak az eredeti betétes áru megvásárlásától számított 7 naptári napon belül!

Cikk II

Követelés helye

A fogyasztó panaszt nyújt be az eladó bármely tevékenységének panaszosztályán az eladott termékválasztékkal kapcsolatban.

Ha a jótállás szerepel az eladó működési helyén vagy a fogyasztónál teljesítendő garancialevélben, és a fogyasztó nem szándékozik elállni a fogyasztói adásvételi szerződéstől és a vételár visszatérítését követelni, akkor a javítási jog a javító cégnél. A csapat a garancia keretében gyakorolta a jogát.

A vásárlást igazoló bizonylat (pénztárgép blokk) mindig elegendő a hibákból (panaszokból) származó felelősségből fakadó jogok gyakorlásához. A vásárlást igazoló dokumentum benyújtása panasz céljából akkor is elegendő, ha garanciajegyet állítottak ki, de az ügyfél elvesztette azt. Ebben az esetben az igényt el kell fogadni, az árukra 24 hónapos garanciát kell adni, de nem hosszabb ideig, bár ilyen hosszabb szavatossági idő is szerepelhet az elveszett jótállási jegyben.

Panasz elfogadása az online áruházból

A sérült szállítmányt az átvétel után azonnal jelenteni kell a fuvarozónak. A leszállított sérült árut vagy a hiányos szállítmányt a hiba felfedezése után azonnal igényelni kell - lehetőleg telefonon vagy e -mailben info@ibohu.hu . A panasz kezelésének eljárásáról a hiba típusától függően egyeztetnek. Az igényelt áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli. A panasz elfogadásakor minden költség az eladót terheli.

Ha a leszállított áru nem felel meg, az átvételtől számított 7 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti az eladónak a visszatérítési kérelmet, valamint a számlaszámot és a vevőt az áru visszakérését követő 15 napon belül a termék teljes ára. A visszatérítés feltétele, hogy az áru ne sérüljön mechanikusan vagy más módon, és az eredeti csomagolásban kell lennie. Az eladó ezt a tényt csak a visszaküldött szállítmány kézhezvétele után ellenőrzi, és az áru árát átutalással fizeti meg a vevő számlájára. Az eladó IBO s.r.o soha nem fizet utánvéttel szállított visszaküldött árukért.

A panaszokat az info@ibohu.hu címre küldik, vagy az igényelt árut az IBO s.r.o.

A panaszhoz mellékelni kell egy lapot, amely tartalmazza a rendelési adatokat (rendelési szám vagy a számla / blokk másolata). Szükséges továbbá a hiba leírása, elégedetlenség a termék működésével vagy nem működésével kapcsolatban, ha javításról van szó. Csatolja a teljes címet és telefonszámot!

Ha e három összetevő közül valamelyik hiányzik (számla másolat, hibaleírás, kapcsolatfelvételi adatok), akkor nem tudjuk azonnal megoldani panaszát néhány napon belül, de a folyamat akár 30 napig is eltarthat.

Cikk III

Az eladó felelőssége

Áruk értékesítésekor az eladó felelős azért, hogy az áruk összhangban legyenek a fogyasztói adásvételi szerződéssel, i. hogy az eladott dolog rendelkezik a szerződés által megkövetelt minőséggel és teljesítménnyel, amelyet az eladó, a gyártó vagy képviselője leírt, vagy az általuk készített reklám alapján elvárt, vagy a minőség és a teljesítmény egy olyan dolog esetében, amely általában megfelel a követelményeknek, jogszabályoknak, meghatározott megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, és megfelel az eladó által a dolog használatakor megjelölt célnak, vagy amelyre a dolgot általában használják.

Ha az áru hibás, amikor a fogyasztó átveszi, akkor ellentétes a fogyasztó adásvételi szerződésével.

Az eladó felelősséggel tartozik a fogyasztó felé azokért a hibákért, amelyek a fogyasztó adásvételi szerződésével ellentétesen nyilvánulnak meg, miután a jótállási időszakban átvették az árut. Az áru olyan hibái esetén, amelyek az áru vevő általi kézhezvételének napjától számított 6 hónapon belül nyilvánvalóvá válnak, azt kell alkalmazni, hogy az áru az eladáskor hibás volt, kivéve, ha az eladó ezt másként bizonyítja. Ebben az esetben az eladó felelős a hibáért anélkül, hogy meg kellene vizsgálnia a jótállási időszak feltételeit.

Az eladó nem felel a fogyasztói adásvételi szerződés megszegéséért, ha

 • a fogyasztó maga okozta a hibát,
 • a fogyasztó az áru átvétele előtt tudott az áru hibájáról,
 • a fogyasztó panasza ellentmond az áru jellegének, különösen az áru eltarthatósági idejének lejárta,
 • bizonyítja, hogy megszegi a fogyasztói adásvételi szerződést.

Az eladó nem vállal felelősséget a hibákért:

 • amelyre kedvezményt adtak az áruk árából,
 • amelyek a jótállási időszak alatt keletkeztek az áru elhasználódása, helytelen vagy túlzott használata következtében, vagy az áru élettartamának végén,
 • az áruk védőpecsétjének megsértésével jár,
 • illetéktelen személy beavatkozása okozta az árut vagy annak egy részét.

Az ügyfélnek ki kell állítania egy dokumentumot, amelyben fel kell tüntetni a panasz dátumát, milyen árukat követelnek, mikor és hol vásárolták az igényelt árukat, az árát, amelyen az árut megvásárolták. Ez a fogyasztó vásárlásának visszaigazolása.

Ha a fogyasztó az áru hiányosságaira panaszkodik, a panaszosztály munkatársa köteles a panaszt megfelelően ellenőrizni, és haladéktalanul, nehéz esetekben 3 munkanapon belül dönteni a kezeléséről. Ez a három napos határidő a panasz elbírálására nem tartalmazza a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő időt, amely szükséges a hiba szakmai értékeléséhez. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál.

Ha a fogyasztó nem elégedett a panasz kezelésével, a panaszt kezelő alkalmazott felhívja a megfelelő vezetőt, aki újraértékeli az egész helyzetet és elfogadható megoldást talál.

Cikk IV

A panaszok benyújtásának határideje

Az eladó felelős az élelmiszerekben előforduló hibákért az áru fogyasztó általi átvételétől számított 24 hónapig, ha az áru, a csomagolása, az utasítás vagy a garancialevél nem ír elő hosszabb időtartamot. A jótállási jegyben az eladó meghatározza a hosszabb garancia feltételeit és hatályát. Ha a gyártó (az eladó szállítója) termékeire 24 hónapnál hosszabb szavatossági időt biztosít, az eladó nem rövidítheti ezt az időszakot, még akkor sem, ha ez csak a cikk bizonyos részére vonatkozik.

Ha használt termékről van szó, a vevő megállapodhat az eladóval a rövidebb, de nem rövidebb, de 12 hónapos jótállási időről.

Az eladó nem ad ki jótállási bizonyítványt, hacsak a fogyasztó nem kéri. A fogyasztó kérésére az eladó köteles garanciajegyet kiadni. Ha az ügy jellege ezt megengedi, akkor a garancialevél helyett elegendő a vásárlást igazoló dokumentumot kiállítani a fogyasztónak. A fogyasztó elmagyarázza, hogy a vásárlás igazolása elegendő a panasz rendezéséhez.

Az eladó jótállási jegyeket bocsát ki a 24 hónapnál hosszabb garanciális időszakok esetén, amelyek a saját termékeikre és az eladott árukra vonatkoznak, amennyiben a jótállási jegyet a szállító a termékkel együtt szállította.

A jótállási jegy tartalmazza az eladó cégnevét és székhelyét, a garancia tartalmát, a garancia hatályát és feltételeit, a jótállási időtartamát, a panasz benyújtásához szükséges adatokat. Ha a jótállási jegy nem tartalmazza az összes szükséges feltételt, ez nem vonja maga után a jótállást. A garancia tartalma, hatálya és feltételei:

 • az áru mely tulajdonságaira hosszabb jótállási időt biztosítanak (ezek csak néhány kiválasztott tulajdonságok lehetnek, nem feltétlenül kell, hogy a termék egésze legyen),
 • milyen teljesítményt fog nyújtani az eladó (ha a hiba a megadott jótállási időszak alatt következik be - lehet megállapodni, például mindig a kifizetett vételárat visszaküldeni vagy hibátlan árura cserélni),
 • milyen dokumentumokat kell benyújtania a vásárlónak az így biztosított garancia alapján fennálló jogainak gyakorlása során, vagy milyen egyéb feltételeknek kell megfelelni, pl. visszaküldeni eredeti csomagolással, stb., hogy a nyújtott garancia alapján érvényesíthesse jogait.

Ha a panaszt javítással látták el, a jótállási idő a panasztól számított idővel meghosszabbodik, és a fogyasztó köteles a javítást követően átvenni az árut, még akkor is, ha a vevő ezt nem tette meg. Az eladó köteles a vevőnek visszaigazolást adni arról, hogy mikor gyakorolta ezt a jogát, valamint a javításról és annak időtartamáról.

Ha a panaszt a hibás áruk hibátlan termékekre való cseréjével rendezik, akkor az új termékekre vonatkozó új jótállási idő újra kezdődik az új cikk átvételének napjától, vagy attól a naptól kezdve, amikor a vevő köteles volt felvenni a terméket a panasz kezelése után. .

Ha a jótállási idő alatt nem érvényesítik a hibás árukra vonatkozó igényeket, amelyekért az eladó felelős, a hibáért való felelősség megszűnik.

Ha a fogyasztó nem vette fel a terméket a panasz kezelése után (legfeljebb a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül), annak ellenére, hogy a panasz kezeléséről ajánlott levélben, a termék átvételére vonatkozó felhívással megfelelően értesítették, az eladó a következőképpen jár el:

 • a panasz begyűjtésének határidejének lejártát követően, amelyet a fogyasztó számára az előző meghívóban határoztak meg, vagy ésszerű határidőn túl, az eladó második meghívót küld a fogyasztónak ajánlott levél formájában, szállítólevéllel, hogy vegye fel a tétel a megfelelő létesítményben és 1 hónappal a szállítás után),
 • ha az ügyfél még ezen időszak lejárta után sem veszi fel a terméket (az időszakot a szállítólevélen megjelölt vagy a postahivatalban letétbe helyezett szállítás dátumától számítják), akkor a megfelelő üzem, amelyben az üzem vezetője dönt) eladni a terméket,
 • a termék eladása esetén (ha javítás után használt elemről van szó, kedvezményes áron kell értékesíteni, és rövidebb, de legalább 12 hónapos jótállási idő is megjelölhető; a kicserélt termékek újként értékesíthetők - teljes áron és teljes garanciával), nyilvántartást kell vezetni arról, hogy milyen áron és mikor adták el a dolgot,
 • abban az esetben, ha az ügyfél az átvételi időszak után megjelenik, és kéri a tárgya kiadását, akkor el kell mondania neki, hogy kétszer kérték fel, hogy vegye fel a terméket, és mert nem regisztrált rá, az elemet azért adták el, mert az IBO sro nem tudja hosszú ideig tárolni a be nem gyűjtött tárgyakat; a művelet vezetője felajánlhatja a fogyasztónak az összeg eladásának egy részét, amelyért a terméket eladták,
 • Tárolási díjat nem számítunk fel.

Cikk V

Fogyasztói jogok

Az áru meghibásodása esetén, amelyet a fogyasztó a jótállási idő alatt állít, joga van a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő kijavításához a kijavítható hibák esetén. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor cserélje ki ezt az alkatrészt, ha az eladónak nem merülnek fel aránytalan költségek az áruk vagy az ár miatt a hiba súlyossága. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket egy tökéletesre. A költségek nem megfelelőségét az értékesítési vezető fogja értékelni az értékesítési és marketing osztálytól kapott utasítások szerint. Azt is felméri, hogy a hibás terméket tökéletesre lehet cserélni. A dolog cseréjekor nem mindegy, hogy a dolgot már használták -e.

Olyan hibák esetén, amelyeket nem lehet orvosolni, és amelyek megakadályozzák a dolog rendeltetésszerű használatát hibátlan dologként, a fogyasztónak joga van:

 • az áru cseréjére (az eladó köteles a terméket kicserélni) vagy
 • a szerződéstől való elállási jog és a vételár visszatérítése (az eladó köteles visszafizetni a fogyasztónak a vételárat).

A fogyasztónak joga van választani a lehetőséget.

Ha a hiba orvosolható, de a hiba javítás utáni megismétlődése (ugyanazon hiba legalább két korábbi javítása) vagy nagyobb számú hiba miatt (a panasz benyújtásakor az árunak legalább három különböző javíthatója van hibák) árucsere vagy a szerződés elállásának joga és a vételár visszatérítése.

A fogyasztó ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a hibák, amelyeket nem lehet eltávolítani, még akkor sem, ha a hibás áru javítását a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem hajtották végre.

Javíthatatlan hibák esetén, amelyek nem akadályozzák a termék rendeltetésszerű használatát, a fogyasztót a hiba jellegétől függően ésszerű kedvezmény illeti meg az árból. Az eladó köteles árengedményt adni, ill. visszaadja a már kifizetett vételár egy részét.

Cikk VI

Panaszok használt és hibás árukkal kapcsolatban

Használt vagy hibás termékek eladásakor az eladónak egyértelműen jeleznie kell, hogy az áru hibás vagy használt. Az eladó köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibáról - ezt az információt fel kell tüntetni az árcédulán és a csomagoláson. Az ilyen árukat külön ki kell állítani és el kell különíteni a tökéletes árutól. Az árukat alacsonyabb áron kell eladni, mint amiért ugyanazokat a tökéletes árukat értékesítik.

Használt és hibás cikkek esetén az eladó nem felel azok használatából vagy kopásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében nem vállal felelősséget a hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg.

Fel